CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN Huyen-uy-3 : Huyện ủy
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 09/03/2022 Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, giai đoạn 2022 – 2025.
  Số 08-KH/HU 30/09/2021 Kế hoạch số 08-KH/HU, ngày 30/09/2020 của Huyện ủy Điện Biên về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
  Số 01-NQ/ĐH 07/07/2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
  Số 02-KH/HU 08/07/2021 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
  Số 120-KH/HU 30/03/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (01/8/1950-01/8/2020) và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện (08/11/1950-08/11/2020)"
  Số 1605-CV/HU 28/02/2020 Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
  Số 112-CV-BTGHU 09/01/2020 Công văn số 112-CV-BTGHU, ngày 09-01-2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
  Số 03-KH/TBTTKT 09/01/2020 Kế hoạch số 03-KH/TBTTKT, ngày 09/1/2020 của Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX về việc tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Số 31-CT/HU 06/01/2020 Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 06/1/2020 của Huyện ủy Điện Biên về thực hiện tổ chức Tết năm 2020
  Số 115 KH/HU 06/01/2020 Kế hoạch số 115 KH/HU, ngày 06/01/2020 về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
  Công văn số 1410-CV/HU 04/09/2019 Công văn số 1410-CV/HU, ngày 04/09/2019 của Huyện ủy Điện Biên tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam.
  Số 58-HD/BTGHU 05/09/2019 Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
  Số 52-HD/BTGHU 17/04/2019 Hướng dẫn 52-HD/BTGHU, ngày 17/4/2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội trường sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
  Hướng dẫn 51-HD/BTGHU N/a Hướng dẫn 51-HD/BTGHU, ngày 17/4/2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH, 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH N/a
  Kế hoạch 05-HD/BTG N/a Kế hoạch 05-HD/BTG, ngày 01/03/2019 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền năm 2019
  Công văn 1176-CV/HU N/a Công văn 1176-CV/HU, ngày 17/01/2019 của Huyện ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW và Quyết định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy N/a Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
  Chỉ thị số 23-CT/HU N/a Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 06-11-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh Đào trên địa bàn huyện Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  Công văn số 1108-CV/HU 29/10/2018 Công văn số 1108-CV/HU, ngày 29-10-2018 của Huyện ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 01-10-2018 của BTV Tỉnh ủy
  Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 06/07/2018 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vẫn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên N/a Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
  Công văn số 67-CV/BTG 03/07/2018 Công văn số 67-CV/BTG, ngày 03/7/2018 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
  Số 01-NQ/ĐH N/a Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020
  Số: 24 - KH/HU N/a Kế hoạch về tăng cường lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: