CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ là văn bản Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/9/2022 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. của do đồng chí ký ngày 16/09/2022
  Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/9/2022 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Số/Ký hiệu Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ
  Ngày ban hành 16/09/2022
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Thông báo
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: