CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Họp UBND huyện phiên họp tháng 02 năm 2024
 • Số ký hiệu:
 • 25/GM-UBND
 • Ngày ban hành:
 • 19/02/2024
 • File đính kèm:
 • NỘI DUNG CHI TIẾT
 • GIẤY MỜI: Giấy mời số 25/GM-UBND

  Tài liệu phiên họp: Báo cáo tháng 2.doc

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: