TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Ủy ban nhân dân
 • 1-20 of 29<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Kế hoạch số 188/KH-UBND Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019.
  Công văn số 220/UBND-TP Công văn số 220/UBND-TP, ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
  Công văn số 322/UBND-TP Công văn số 322/UBND-TP, ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 309/UBND-TP Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 122/UBND-VH&TT 01/18/2019 Công văn số 122/UBND-VH&TT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.
  Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
  Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm học 2018 - 2019.
  Danh sách tuyển dụng Danh sách cac thí sinh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm KN-KN huyện Điện Biên
  Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019 Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019
  Công văn số 1968/UBND-VH&TT Công văn số 1968/UBND-VH&TT, ngày 15/11/2018 của UBND huyện Điện Biên V/v Tăng cường, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  Kế hoạch số 1599/KH-UBND Kế hoạch số 1599/KH-UBND, ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 " trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Kế hoạch số 1598/KH-UBND Kế hoạch số 1598/KH-UBND, ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Kế hoạch số 1443/KH-UBND 09/7/2018 Kế hoạch số 1443/KH-UBND, ngày 07/09/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
  Kế hoạch số 1439/KH-UBND, ngày 06/09/2018 của UBND huyện Điện Biên Kế hoạch số 1439/KH-UBND, ngày 06/09/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
  Kế hoạch số 1278/KH-UBND Kế hoạch số 1278/KH-UBND, ngày 07/08/2018 về việc Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 1220/UBND-TP, ngày 27/7/2018 07/27/2018 Công văn số 1220/UBND-TP, ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
  Kế hoạch số 1193/KH-UBND 07/23/2018 Kế hoạch số 1193/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 1202/UBND-VH&TT 07/24/2018 Công văn số 1202/UBND-VH&TT, ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn một số Quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các quy định trong phát ngôn với các cơ quan Báo chí.
  Công văn số 947/UBND-VH&TT 06/14/2018 Công văn số 947/UBND-VH&TT, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.
  Công văn số 925/UBND-TP 06/5/2018 Công văn số 925/UBND-TP, ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018.
  1-20 of 29<  1  2  >