• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Ủy ban nhân dân
 • 41-60 of 83<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Kế hoạch số 803/KH-UBND Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn" năm 2019
  Kế hoạch số 803/KH-UBND Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật VN về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân dân giai đoạn 2015-2020" huyện ĐB năm 2019
  Công văn số 816/UBND-TP Công văn số 816/UBND-TP, ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019 Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng huyện Điện Biên năm 2019
  Chỉ thị 02/CT-UBND Chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị huyện Điện Biên
  Quyết định số 1128/QĐ-UBND Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 29/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phân công nhiệm vụ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 huyện Điện Biên.
  Công văn số 532/PĐTĐ-UBND Công văn số 532/PĐTĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc PĐPTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong năm 2019.
  Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
  Công văn số 544/UBND-TP Công văn số 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
  Công văn số 378/UBND-KT&HT Công văn số 378/UBND-KT&HT, ngày 06/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất
  Công văn số 389/UBND-TY Công văn số 389/UBND-TY, ngày 08/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2019.
  Quyết định số 434/QĐ-UBND Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 18/02/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Điện Biên năm 2019
  Quyết định số 1109/QĐ-UBND Quyết định số 1109/QĐ-UBND, ngày 26/03/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Điện Biên
  Kế hoạch số 188/KH-UBND Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019.
  Công văn số 220/UBND-TP Công văn số 220/UBND-TP, ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
  Công văn số 322/UBND-TP Công văn số 322/UBND-TP, ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 309/UBND-TP Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 122/UBND-VH&TT 01/18/2019 Công văn số 122/UBND-VH&TT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.
  Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
  41-60 of 83<  1  2  3  4  5  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: