• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 2334/UBND-TP là văn bản Công văn số 2334/UBND-TP, ngày 20/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Công văn số 2334/UBND-TP, ngày 20/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP
  Số/Ký hiệu Công văn số 2334/UBND-TP
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: