• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản 304/HD-SVHTTDL là văn bản Hướng dẫn Triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ ba - năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí ký ngày
  Hướng dẫn Triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ ba - năm 2021
  Số/Ký hiệu 304/HD-SVHTTDL
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: