TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Chỉ thị 02/CT-UBND là văn bản Chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị huyện Điện Biên của do đồng chí ký ngày
  Chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị huyện Điện Biên
  Số/Ký hiệu Chỉ thị 02/CT-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm: