• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 06/1/2020 là văn bản Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 06/1/2020 của Huyện ủy Điện Biên về thực hiện tổ chức Tết năm 2020 của Huyện ủy do đồng chí ký ngày 01/6/2020
  Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 06/1/2020 của Huyện ủy Điện Biên về thực hiện tổ chức Tết năm 2020
  Số/Ký hiệu Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 06/1/2020
  Ngày ban hành 01/6/2020
  Người ký
  Đơn vị ban hành Huyện ủy
  Loại
  Tệp đính kèm: