TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND là văn bản Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tập trung triển khai cấp bách các giải pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh do đồng chí ký ngày
  Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tập trung triển khai cấp bách các giải pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số/Ký hiệu Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND tỉnh
  Loại
  Tệp đính kèm: