• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 1415/SVHTTDL-NVVH là văn bản Công văn số 1415/SVHTTDL-NVVH, ngày 03/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác "Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh 2019" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí ký ngày
  Công văn số 1415/SVHTTDL-NVVH, ngày 03/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác "Ảnh đẹp du lịch Tây Ninh 2019"
  Số/Ký hiệu Công văn số 1415/SVHTTDL-NVVH
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: