Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 150/PTP, ngày 28/10/2019 là văn bản Công văn số 150/PTP, ngày 28/10/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi đề cương phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019. của do đồng chí ký ngày
  Công văn số 150/PTP, ngày 28/10/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi đề cương phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019.
  Số/Ký hiệu Công văn số 150/PTP, ngày 28/10/2019
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: