Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 1838/UBND-LĐTBXH là văn bản Công văn số 1838/UBND-LĐTBXH của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Công văn số 1838/UBND-LĐTBXH của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
  Số/Ký hiệu Công văn số 1838/UBND-LĐTBXH
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: