Văn bản Công văn số 2506/UBND-NC là văn bản Công văn số 2506/UBND-NC, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. của UBND tỉnh do đồng chí ký ngày 01/01/1900
Công văn số 2506/UBND-NC, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Số/Ký hiệu Công văn số 2506/UBND-NC
Ngày ban hành 01/01/1900
Người ký
Đơn vị ban hành UBND tỉnh
Loại Công văn
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: