• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 2506/UBND-NC là văn bản Công văn số 2506/UBND-NC, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. của UBND tỉnh do đồng chí ký ngày
  Công văn số 2506/UBND-NC, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
  Số/Ký hiệu Công văn số 2506/UBND-NC
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND tỉnh
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: