Văn bản Công văn số 2762/SLĐTB&XH-LĐTL, ngày 31/12/2020 là văn bản Công văn số 2762/SLĐTB&XH-LĐTL, ngày 31/12/2020 của Sở LĐTB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. của Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội do đồng chí ký ngày
Công văn số 2762/SLĐTB&XH-LĐTL, ngày 31/12/2020 của Sở LĐTB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.
Số/Ký hiệu Công văn số 2762/SLĐTB&XH-LĐTL, ngày 31/12/2020
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Loại Công văn
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: