TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 378/UBND-KT&HT là văn bản Công văn số 378/UBND-KT&HT, ngày 06/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Công văn số 378/UBND-KT&HT, ngày 06/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất
  Số/Ký hiệu Công văn số 378/UBND-KT&HT
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: