TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 532/PĐTĐ-UBND là văn bản Công văn số 532/PĐTĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc PĐPTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong năm 2019. của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Công văn số 532/PĐTĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc PĐPTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong năm 2019.
  Số/Ký hiệu Công văn số 532/PĐTĐ-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: