TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 544/UBND-TP là văn bản Công văn số 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019 của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Công văn số 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
  Số/Ký hiệu Công văn số 544/UBND-TP
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: