TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 648/STTTT-BCXB là văn bản Công văn số 648/STTTT-BCXB, ngày 31/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí ký ngày
  Công văn số 648/STTTT-BCXB, ngày 31/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2019
  Số/Ký hiệu Công văn số 648/STTTT-BCXB
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: