TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Công văn số 73/PTP là văn bản Công văn số 73/PTP, ngày 27/05/2019 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. của do đồng chí ký ngày
  Công văn số 73/PTP, ngày 27/05/2019 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
  Số/Ký hiệu Công văn số 73/PTP
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm: