• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Kế hoạch 1756 là văn bản Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí ký ngày
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên
  Số/Ký hiệu Kế hoạch 1756
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: