• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Kế hoạch số 109-KH/TU là văn bản Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 của Văn Phòng Tỉnh Ủy do đồng chí ký ngày
  Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
  Số/Ký hiệu Kế hoạch số 109-KH/TU
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Văn Phòng Tỉnh Ủy
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: