Văn bản Kế hoạch số 109-KH/TU là văn bản Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 của Văn Phòng Tỉnh Ủy do đồng chí ký ngày
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Số/Ký hiệu Kế hoạch số 109-KH/TU
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành Văn Phòng Tỉnh Ủy
Loại Kế hoạch
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: