TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019 là văn bản Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng huyện Điện Biên năm 2019 của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng huyện Điện Biên năm 2019
  Số/Ký hiệu Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 19/4/2019
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: