TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Kế hoạch số 915/KH-UBND là văn bản Kế hoạch số 915/KH-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Điện Biên của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Kế hoạch số 915/KH-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Điện Biên
  Số/Ký hiệu Kế hoạch số 915/KH-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: