CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Luật số 24/2012/QH13 là văn bản LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC của do đồng chí CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ký ngày
  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
  Số/Ký hiệu Luật số 24/2012/QH13
  Ngày ban hành
  Người ký CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: