TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Quyết định số 1128/QĐ-UBND là văn bản Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 29/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phân công nhiệm vụ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 huyện Điện Biên. của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 29/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phân công nhiệm vụ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 huyện Điện Biên.
  Số/Ký hiệu Quyết định số 1128/QĐ-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Quyết định
  Tệp đính kèm: