Văn bản Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên là văn bản Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh do đồng chí ký ngày
Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
Số/Ký hiệu Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành UBND tỉnh
Loại Quyết định
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: