TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Quyết định số 1528/QĐ-UBND là văn bản Quyết định số 1528/QĐ-UBND, ngày 04/06/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Phê duyệt Đề án "chương trình mỗi xã một sản phẩm" huyện Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện do đồng chí ký ngày
  Quyết định số 1528/QĐ-UBND, ngày 04/06/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Phê duyệt Đề án "chương trình mỗi xã một sản phẩm" huyện Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Số/Ký hiệu Quyết định số 1528/QĐ-UBND
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND huyện
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: