• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Số 42/NQ-CP là văn bản Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ do đồng chí ký ngày
  Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  Số/Ký hiệu Số 42/NQ-CP
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Chính phủ
  Loại Nghị quyết
  Tệp đính kèm: