• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019) là văn bản Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn của do đồng chí ký ngày
  Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
  Số/Ký hiệu Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm: