Văn bản số 2158/UBND-KGVX là văn bản về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh do đồng chí ký ngày
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số/Ký hiệu số 2158/UBND-KGVX
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành UBND tỉnh
Loại Công văn
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: