Văn bản số 272/TB-VPCP là văn bản Thông báo Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ do đồng chí ký ngày
Thông báo Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19
Số/Ký hiệu số 272/TB-VPCP
Ngày ban hành
Người ký
Đơn vị ban hành Chính phủ
Loại Thông báo
Tệp đính kèm:
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: