• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Văn bản số o2-KH/HU là văn bản Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Huyện ủy do đồng chí ký ngày
  Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
  Số/Ký hiệu số o2-KH/HU
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Huyện ủy
  Loại Kế hoạch
  Tệp đính kèm: