CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN : Đơn vị chuyên môn
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  74/PTP 22/03/2024 Công văn số 74/PTP gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I/2024
  BAN PHU CITADEL - Tổng quan di tích Thành Bản Phủ (English) 12/03/2024 Giới thiệu tổng quan di tích Thành Bản Phủ, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (English)
  Thông báo số 01/TB-TTDVNN 05/01/2023 Thông báo số 01/TB-TTDVNN, ngày 04/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì liên kết các dự án liên kết trong kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên tại huyện Điện Biên năm 2023.
  Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ 16/09/2022 Thông báo số 23/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/9/2022 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  26/TB-TTQLĐĐ N/a Thông báo số 26/TB-TTQLĐĐ, ngày 20/10/2021 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
  Thông báo số 20/TB-TTQLĐĐ N/a Thông báo số 20/TB-TTQLĐĐ, ngày 09/9/2021 của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Công văn số 46/VH&TT, ngày 09/4/2020 N/a Công văn số 46/VH&TT, ngày 09/4/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên về việc Báo cáo đánh giá, thì hành Luật Giao dịch điện tử tại các cơ quan, đơn vị đến năm 2020
  Công văn số 73/PTP N/a Công văn số 73/PTP, ngày 27/05/2019 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
  Công văn 544/UBND-TP N/a Công văn sô 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
  CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ N/a CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
  Kế hoạch số 815/KH-UBND N/a Kế hoạch số 815/KH-UBND, của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên VPPL, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2019
  Kế hoạch số 803/KH-UBND N/a Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn" năm 2019
  Kế hoạch số 803/KH-UBND N/a Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật VN về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân dân giai đoạn 2015-2020" huyện ĐB năm 2019
  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc N/a ĐỀ ÁN Đẩy mạnh phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016 – 2020
  Công văn số 816/UBND-TP N/a Công văn số 816/UBND-TP, ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  Công văn số 309/UBND-TP N/a Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 196/TB-VHTT N/a Công văn số 196/TB-VHTT, ngày 20/11/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
  Công văn số 193/VH&TT N/a Công văn số 193/VH&TT, ngày 15/11/2018 của Phòng VH&TT về việc tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  Công văn số 139/VH&TT 14/08/2018 Công văn số 139/VH&TT, ngày 14/8/2018 của Phòng VH&TT huyện Điện Biên về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Công văn số 144/VH&TT 21/08/2018 Công văn số 144/VH&TT, ngày 21/8/2018 của Phòng VH&TT về việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
  Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 N/a Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 của Phòng VH&TT V/v tham gia cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Vẻ đẹp Tủa Chùa”; sáng tác biểu trưng (logo); khẩu hiệu (slogan) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
  Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 16/07/2018 Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 về việc tuyên truyền công tác tinh giản biên chế năm 2019.
  Công văn số 925/UBND-TP 05/06/2018 Công văn số 925/UBND-TP, ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018.
  Số 66/CV-PNV N/a V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ Quản lý kinh tế dành cho CBCC xã năm 2016
  Số: 15/KH - CĐĐH N/a Kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Hội CTĐ xã Thanh Nưa Nhiệm kỳ 2016-2021
  Số: 01/HD-HĐSK N/a Hướng dẫn đăng ký sáng kiến năm 2016
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: