CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN Quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat : Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thông báo số 25/TB-TTQLĐĐ 03/11/2022 Thông báo số 25/TB-TTQLĐĐ, ngày 03/11/2022 của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất không thành
  Thông báo số 513/TB-CTĐG 17/10/2022 Thông báo số 513/TB-CTĐG, ngày 17/10/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên về việc thông báo đấu giá tài sản
  số 84/TB-UBND N/a Thông báo về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đoạn dọc QL 279 thuộc khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Thông báo số 80/TB-UBND N/a Thông báo số 80/TB-UBND, ngày 24/08/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: