TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Chỉ đạo điều hành
 • 1-20 of 45<  1  2  3  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 89CV/BTGHU Công văn số 89CV/BTGHU, ngày 01/07/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên về việc tuyên truyền 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên
  Công văn số 1005/UBND-VH&TT Công văn số 1005/UBND-VH&TT, ngày 11/06/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc rà soát hộ nghèo được hỗ rợ phương tiện nghe, xem trong Dự án giảm nghèo về Thông tin - thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
  Kế hoạch 998/KH-UBND Kế hoạch 998/KH-UBND, ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện nội dung giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019
  Công văn số 1248/UBND-NC Công văn số 1248/UBND-NC, ngày 06/05/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
  Công văn số 399/CV-BCĐ Công văn số 399/CV-BCĐ, ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc phối hợp điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC huyện Điện Biên năm 2018
  Kế hoạch số 3263/KH-UBND Kế hoạch số 3263/KH-UBND, ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" tại tỉnh Điện Biên
  Công văn số 1210/STTTT-BCXB 11/12/2018 Công văn số 1210/STTTT-BCXB, ngày 12/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền tài liệu do Cục Thông tin cơ sở dung cấp
  Kế hoạch số 51-KH/TU 10/16/2018 Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 16-10-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia
  Công văn số 2811/UBND-NC Công văn số 2811/UBND-NC, ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Kế hoạch số 1419/KH-BCĐ, ngày 04/09/2018 của BCĐ LN về vệ sinh an toàn thực phẩm Kế hoạch số 1419/KH-BCĐ, ngày 04/09/2018 của BCĐ LN về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu huyện Điện Biên năm 2018
  Công văn số 1507/SVHTTDL-NVVH Công văn số 1507/SVHTTDL-NVVH, ngày 24/8/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tuyên truyền Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
  Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
  Kế hoạch số 1376/KH-SVHTTDL, ngày 05/08/2018 của Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch tỉnh Điện Biên Kế hoạch số 1376/KH-SVHTTDL, ngày 05/08/2018 của Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
  Công văn số 1388/TL-BTC, ngày 07/08/2018 của Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch 08/7/2018 Công văn số 1388/TL-BTC, ngày 07/08/2018 của Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch V/v hỗ trợ quảng bá, phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018.
  Văn bản số 1387/TL-BTC của BTC cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niện, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 08/7/2018 Văn bản số 1387/TL-BTC của BTC cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niện, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 về Thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Điện Biên năm 2018
  Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 07/6/2018 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vẫn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
  Kế hoạch số 1193/KH-UBND 07/23/2018 Kế hoạch số 1193/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 1202/UBND-VH&TT 07/24/2018 Công văn số 1202/UBND-VH&TT, ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn một số Quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các quy định trong phát ngôn với các cơ quan Báo chí.
  Thông báo 232-TB-VPCP, ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ 06/28/2018 Thông báo 232-TB-VPCP, ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
  1-20 of 45<  1  2  3  >