TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Đơn vị chuyên môn
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 309/UBND-TP Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 196/TB-VHTT Công văn số 196/TB-VHTT, ngày 20/11/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
  Công văn số 193/VH&TT Công văn số 193/VH&TT, ngày 15/11/2018 của Phòng VH&TT về việc tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  Công văn số 139/VH&TT 08/14/2018 Công văn số 139/VH&TT, ngày 14/8/2018 của Phòng VH&TT huyện Điện Biên về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Công văn số 144/VH&TT 08/21/2018 Công văn số 144/VH&TT, ngày 21/8/2018 của Phòng VH&TT về việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
  Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 của Phòng VH&TT V/v tham gia cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Vẻ đẹp Tủa Chùa”; sáng tác biểu trưng (logo); khẩu hiệu (slogan) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
  Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 07/16/2018 Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 về việc tuyên truyền công tác tinh giản biên chế năm 2019.
  Công văn số 925/UBND-TP 06/5/2018 Công văn số 925/UBND-TP, ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018.
  Số 66/CV-PNV V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ Quản lý kinh tế dành cho CBCC xã năm 2016
  Số: 15/KH - CĐĐH Kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Hội CTĐ xã Thanh Nưa Nhiệm kỳ 2016-2021
  Số: 01/HD-HĐSK Hướng dẫn đăng ký sáng kiến năm 2016