CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM , HĐND HUYỆN KHÓA XXI
 • Số ký hiệu:
 • HỌP HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM
 • Ngày ban hành:
 • 03/05/2024
 • File đính kèm:
 • NỘI DUNG CHI TIẾT
 • Tài liệu tải tại đây: 

  4. BC THẨM TRA BAN PHÁP CHẾ 05.pdf

  1. T-TR-NH-S-132.pdf

  2. BẢN TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN

  3. DT-NGH-QUY-T.docx

  5. SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI

  6. CHƯƠNG TRÌNH

  7. BC SỐ 208.pdf

  8. BC TỔNG HỢP Ý KIẾN CỬ TRI

  9. CÔNG VĂN SỐ 786 SỞ NỘI VỤ

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: