• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Ban Thường Vụ
 • Thời gian đăng tin: 16/08/2016 04:46:56 PM
 • Thông tin về các đồng chí Lãnh đạo Ban Thường vụ 

  STT Họ Và tên Chức danh Số điện thoại
  1 Phạm Đức Toàn  Bí thư 02303.925.385
  2 Vũ Văn Quyền Phó Bí thư 0230.3925769
  3 Nguyễn Hữu Khởi Phó Bí thư 0230.3925 446
  4 Nguyễn Minh Hiền Ủy viên Thường vụ 0230.3925 387
  5 Lường Thị Liếng Ủy viên Thường vụ 0230.3925 399
  6 Hà Văn Phiêng Ủy viên Thường vụ 0230.3924 479
  7 Bùi Xuân Trường Ủy viên Thường vụ 0230.3925 919
  8 Nguyễn Đình Du Ủy viên Thường vụ 0230.3924 656
  9 Lương Tiểu Thuyết Ủy viên Thường vụ 0230.3810 271
  10 Đỗ Xuân Thọ Ủy viên Thường vụ 0230.3925 386
  11 Lò Văn Lún Ủy viên Thường vụ 0230.3956 567
  12 Hoàng Văn Hồng Ủy viên Thường vụ 0230.3924 563
  13 Bùi Hải Bình Ủy viên Thường vụ 0230.3925 322