• CHUYÊN MỤC: Bản, làng văn hóa
 • Huyện Điện Biên nâng cao chất lượng thôn, bản văn hóa
  Những năm qua, cùng với chú trọng phát triển số lượng các thôn, bản văn hóa, huyện Ðiện Biên còn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và duy trì bền vững các tiêu chí. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn; đẩy lùi hủ tục, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
 • Bản làng dậy sắc hương
  62 năm đã trôi qua kể từ ngày cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, nhiều xóm, bản miền đất hoa ban Điện Biên đang thay da đổi thịt. Thế hệ sau noi gương người đi trước, biến sỏi đá thành cơm, song trong tâm khảm những người con vẫn hằn lên bao nỗi trở trăn khi quê hương chưa phát huy hết nội lực.
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: