Thông báo đấu giá tài sản - Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Thông báo số 149/TB-CTĐG, ngày 13/4/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên về việc đấu giá tài sản

>>> Chi tiết
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 huyện Điện Biên.

Quyết định số 731/QĐ-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 huyện Điện Biên.

>>> Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
>>> Chi tiết
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp

Ngày 14/03/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Điện Biên năm 2021.

>>> Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
>>> Chi tiết
Thông báo số 04 của Trung tâm TTQLĐĐ lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

Nội dung chi tiết tại đây: Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ

>>> Chi tiết
Kế hoạch tổ chức giải Báo chí tỉnh Điện Biên

Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 73/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Điện Biên.

>>> Chi tiết
Thông báo tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021

Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021.

>>> Chi tiết
Thông báo tổ chức lấy ý kiến, xét, công nhận xã Pa Thơm, xã Phu Luông cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
>>> Chi tiết
Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022

Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022

>>> Chi tiết
Thông báo Sửa đổi, bổ sung Thông báo số 470/TB-CTĐG ngày 25/10/2021 và 1 thông báo số 475/TB-TCDG ngày 28/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

Thông báo số 533/TB-CTĐG, ngày 29/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên về Sửa đổi, bổ sung Thông báo số 470/TB-CTĐG ngày 25/10/2021 và 1 thông báo số 475/TB-TCDG ngày 28/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

>>> Chi tiết
LỜI KÊU GỌI VẬN ĐỘNG, ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
>>> Chi tiết
Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên

Ngày 03/11/2021, UBND huyện Điện Biên ban hành Công văn số 2336/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

>>> Chi tiết
Quyết định thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.

Quyết định 03-QĐ/BCĐ, ngày 03/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về việc thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.

>>> Chi tiết
Kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 02/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về Kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 02/11/2021)

>>> Chi tiết
1-15 of 91<  1  2  3  4  5  6  7  >
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: