Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Lịch sử phát triển huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng tin: 01/01/1900 05:35:32 AM
 • Sau năm 1954, huyện Điện Biên có thị trấn Điện Biên, thị trấn nông trường Điện Biên và 29 xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Khẩu Hú, Luân Giói, Mường Luân, Mường Mươn, Mường Nhà, Mường Lói, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Son, Nà Tấu, Na Ư, Noong Hẹt, Noong Luống, Núa Ngam, Pa Thơm, Phì Nhừ, Phình Giàng, Pú Nhi, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Luông, Thanh Minh, Thanh Nưa, Thanh Xương, Thanh Yên, Xa Dung.

  Năm 1975, chia xã Phình Giàng thành hai xã lấy tên là xã Phình Giàng và xã Keo Lôm; giải thể xã Khẩu Hú.

  Năm 1988, chia xã Thanh Chăn thành hai xã lấy tên là xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng; tách bản Na Khếnh của xã Thanh Luông để sáp nhập vào xã Thanh Hưng.

  Đến cuối năm 1991, huyện Điện Biên có 1 thị trấn Điện Biên (huyện lị), thị trấn Nông trường Điện Biên và 30 xã: Thanh Minh, Mường Lói, Thanh Nưa, Na Ư, Mường Pồn, Thanh Xương, Na Son, Nà Tấu, Chiềng Sơ, Phình Giàng, Xa Dung, Háng Lìa, Sam Mứn, Mường Nhà, Keo Lôm, Thanh Yên, Noong Luống, Núa Ngam, Luân Giói, Phì Nhừ, Mường Mươn, Pa Thơm, Pú Nhi, Mường Phăng, Mường Luân, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Luông, Thanh Hưng.

  Năm 1992, tách thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh để thành lập thị xã Điện Biên Phủ.

  Năm 1995, tách 10 xã: Xa Dung, Pú Nhi, Na Son, Chiềng Sơ, Mường Luân, Keo Lôm, Phình Giàng, Háng Lìa, Luân Giói, Phì Nhừ để thành lập huyện Điện Biên Đông.

  Năm 1997, chuyển xã Mường Mươn về huyện Mường Lay (nay là huyện Mường Chà) quản lý; giải thể thị trấn nông trường Điện Biên và thành lập thị trấn Mường Thanh.

  Năm 2003, chuyển thị trấn Mường Thanh về thành phố Điện Biên Phủ quản lý và đổi thành phường Nam Thanh. Cùng năm này, sau khi tách tỉnh, huyện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên.

  Năm 2006, chia tách xã Nà Tấu thành 2 xã Nà Tấu và Nà Nhạn.

  Năm 2013, chia tách lại một số địa phương thành lập 6 xã: Hua Thanh, Pom Lót, Hẹ Muông, Na Tông, Phu LuôngPá Khoang.