TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  DANH SÁCH VĂN BẢN
  1-20 of 141<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 399/CV-BCĐ Công văn số 399/CV-BCĐ, ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc phối hợp điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC huyện Điện Biên năm 2018
  Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tập trung triển khai cấp bách các giải pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch 05-HD/BTG Kế hoạch 05-HD/BTG, ngày 01/03/2019 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền năm 2019
  Kế hoạch số 188/KH-UBND Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019.
  Công văn số 220/UBND-TP Công văn số 220/UBND-TP, ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
  Công văn số 322/UBND-TP Công văn số 322/UBND-TP, ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 309/UBND-TP Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn 1176-CV/HU Công văn 1176-CV/HU, ngày 17/01/2019 của Huyện ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW và Quyết định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  Công văn số 122/UBND-VH&TT 01/18/2019 Công văn số 122/UBND-VH&TT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.
  Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
  Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm học 2018 - 2019.
  Công văn số 135 -CV/UBKTHU Công văn số 135 -CV/UBKTHU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc hướng dẫn báo cáo công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở
  Công văn số 134-CV/UBKT HU Công văn số 134-CV/UBKT HU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp các báo cáo và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
  Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU, ngày 31/12/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở
  Danh sách tuyển dụng Danh sách cac thí sinh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm KN-KN huyện Điện Biên
  Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019 Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019
  Công văn số 124-CV/UBKT HU Công văn số 124-CV/UBKT HU, ngày 22/11/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp báo cáo kiểm điểm và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Thông báo số 82/TT-UBND 11/30/2018 Thông báo số 82/TT-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc kéo dài thời gian tuyển dụng
  Kế hoạch số 3263/KH-UBND Kế hoạch số 3263/KH-UBND, ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" tại tỉnh Điện Biên
  Công văn số 1968/UBND-VH&TT Công văn số 1968/UBND-VH&TT, ngày 15/11/2018 của UBND huyện Điện Biên V/v Tăng cường, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  1-20 of 141<  1  2  3  4  5  6  7  8  >