Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • CHUYÊN MỤC: Thông tin tổng hợp
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
 • Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020
 • Giám sát việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện
 • Huyện Điện Biên với công tác chăm sóc Người khuyết tật
 • Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2020
 • Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2020
 • Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
 • Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  Xác định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, huyện Điện Biên đang khẩn trương thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các quy trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách, đúng đối tượng.
 • Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 • HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TẠI XÃ HẸ MUÔNG
 • XÃ THANH AN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
 • HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM (21/4) LẦN THỨ VII NĂM 2020
 • Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên làm việc với Cấp ủy, Chính quyền xã Hẹ Muông
 • Càng khó khăn, phức tạp, cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu
 • Hội nghị trực tuyến ứng phó dịch Covid-19
 • 1-15 of 112<  1  2  3  4  5  6  7  8  >