• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • "DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020"
 • Thời gian đăng tin: 18/08/2016 03:44:13 PM
 • STT Họ và tên Chức vụ
  1 Phạm Đức Toàn UVBTV Tỉnh ủy -Bí thư Huyện ủy
  2 Vũ Văn Quyền Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
  3 Nguyễn Hữu Khởi Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện
  4 Lường Thị Liếng UVBTVHU - PCT HĐND huyện
  5 Nguyễn Minh Hiển UVBTVHU - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
  6 Bùi Xuân Trường UVBTVHU - Trưởng BTC Huyện ủy
  7 Đỗ Xuân Thọ UVBTVHU - Trưởng BTG Huyện ủy
  8 Hoàng Văn Hồng UVBTVHU - Trưởng BDV Huyện ủy
  9 Hà Văn Phiêng UVBTVHU - Phó CTUBND huyện
  10 Bùi Hải Bình UVBTVHU - Phó CTUBND huyện
  11 Lò Văn Lún UVBTVHU - Chủ tịch UBMTTQ huyện 
  12 Nguyễn Đình Du UVBTVHU - Trưởng Công an huyện
  13 Lương Tiểu Thuyết UVBTVHU - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
  14 Lò Thị Sinh Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện
  15 Nguyễn Thị Duyên Phó Chủ tịch HĐND huyện
  16 Phạm Văn Kiên Trưởng phòng NN&PTNT
  17 Phạm Thị Ngọc Hà Chánh Văn phòng Huyện ủy
  18 Đào Thị Ngọc Thủy Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Huyện ủy
  19 Nguyễn Văn Duy Chánh án Tòa án ND huyện
  20 Cà Văn Nội Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
  21 Nguyễn Thị Sơn Trưởng phòng TC-KH
  22 Lò Văn Bỉnh Trưởng phòng KT-HT
  23 Nguyễn Ngọc Thạch Chi cục trưởng Chi cục Thuế
  24 Trần Văn Bốn Trưởng phòng LĐTB&XH
  25 Bùi Thế Hiền Giám đốc Trung tâm BDCT huyện
  26 Lò Văn Hạnh Trưởng phòng TN&MT
  27 Nguyễn Thế Long Chủ tịch LĐLĐ huyện
  28 Lường Văn Tâm Trưởng phòng Nội vụ
  29 Trần Văn Hải Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng
  30 Nguyễn Thị Thu Hường Chánh Thanh tra
  31 Nguyễn Đức Cường Trưởng phòng GD&ĐT
  32 Lò Thùy Dương Bí thư Huyện Đoàn
  33 Nông Quang Thắng Chánh VP HĐND-UBND huyện
  34 Phạm Minh Châu Trưởng phòng VH-TT
  35 Phan Anh Tuấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
  36 Lò Thị Bình Chủ tịch Hội LHPN huyện
  37 Lò Minh Hải Bí thư Đảng ủy xã Noong Luống
  38 Nguyễn Văn Toàn Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xương
  39 Nguyễn Công Hồng Bí thư Đảng ủy xã Mường Lói
  40 Cà Văn Pánh Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chăn
  41 Đặng Quốc Hương Bí thư Đảng ủy xã Nà Tấu
  42 Lò Văn Lún Chủ tịch HND huyện
  43 Lường Văn Tọ Bí thư  Đảng ủy xã Thanh Hưng