• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH BẠ ĐIỆN THOẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thời gian đăng tin: 10/02/2015 03:45:18 PM
 • THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  
  1 Bí thư (Phạm Đức Toàn) 3925 385
  2 Phó Bí thư (Vũ Văn Quyền) 3925 769
  VĂN PHÒNG 3820 588  
  1 Chánh Văn phòng  (Phạm Thị Ngọc Hà) 3820 868
  2 Phó Chánh Văn phòng (Nguyễn Quang Đoàn)  
  3 Phó Chánh Văn phòng (Chào Anh Nguyên) 3925 768 0944 743 199
  4 Chuyên viên: Trịnh Thị Tươi  0916 569 293
  5 Kế toán: Nguyễn Thị Oanh 3820 583 0168 480 6969
  6 Văn thư : Đào Phan Thị Tuyết Mai 3820 588 0982 136 607
  7 Lái xe: Mai Văn Giang   0982 904 569
  8 Lái xe: Trần Ngọc Long  
  9 Bảo vệ: Trần Cao Tưởng   0166 3777 087
  10 Bảo vệ: Nguyễn Trọng Toan   0915 455 295
  11 Phục Vụ: Cà Văn Yêu   0163 907 5292
  BAN TỔ CHỨC    
  1 Trưởng Ban Tổ chức (Bùi Xuân Trường) 3925 919 0916 644 054
  2 Phó Trưởng Ban Tổ chức (Lò Văn Kiên) 3925 384 094 2112843
  3 Chuyên viên: Bùi Văn Hải  3820 622 0986 888 893
  4 Chuyên viên: Bùi Thị Linh   02303 509 125
  5 Chuyên Viên: Hà Thị Mai Huệ   0912 565 229
  6 Nhân viên: Bùi Thị Nhận   0973 879 936
  BAN TUYÊN GIÁO    
  1 Trưởng Ban Tuyên giáo (Đỗ Xuân Thọ) 3925 386 0912 912 169
  2 Phó Ban Tuyên giáo (Lương Duy Bình) 3925 386 0912 645 055
  3 Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền   0166 722 6696
  4 Chuyên viên: Lê Văn Hùng   0976 739 321
  BAN DÂN VẬN    
  1 Trưởng Ban Dân vận 3924 563 0915 259 189
  2 Phó Ban Dân vận  3924 563
  3 Chuyên viên   0169 789 8585
         
  UỶ BAN KIỂM TRA    
  1 Chủ nhiệm UBKT (Nguyễn Minh Hiển) 3925 387 0915 649 629
  2 Phó Chủ nhiệm UBKT (Đào Thị Thủy)   0988 366 853
  3 Ủy viên UBKT : Phạm Thị Thu Hương   0983 028 937
  KHỐI ĐOÀN THỂ    
  1 Mặt trận Tổ quốc    
    Chủ tịch 3956 567
    Phó Chủ tịch (Lường Thị Minh) 3925 767 0915 603 509
    Quàng Văn Mấng (UV)    
    Tống Minh Sáng (CV)    
    Hoàng Thị Thủy (VT)    
    Lò Thị Lan (KT)    
  2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3927 159  
    Chủ tịch (Lò Thị Bình) 3956 099 0915 664 288
    Phó CT (Nguyễn Thị Yến) 3927 159 0914 673 699
    Phó CT (Bạc Thị Kiên) 0983 951 478
    Dương Thị Huệ    
  3 Huyện Đoàn    
    Bí thư (Lò Thùy Dương) 3927 157 0125 8094 781
    Phó Bí thư (Lê Ngọc Hoàn)   0918 554 149
       
  4 Hội Cựu chiến binh    
    Chủ tịch (Nguyễn Văn Đình) 3927 995 0976 564 681
    Phó CT ( Nguyễn Văn Tám) 3925 959 0973 874 118
  5 Hội Nông dân 3927 125  
    Phó CT (Phạm Văn Sinh) 3927 125 0123 827 1122
    Phó CT (Phan Trung Dũng)    
    Tô Thị Thương (CV)    
  6 Liên đoàn lao động     
    Chủ tịch (Nguyễn Thế Long) 3820 162 093 4404 183
    Nguyễn Thị Tâm (CV)    
    Nguyễn Văn Sỹ (KT)    
  7 Hội người cao tuổi    
     Nguyễn Huy Liễu 3924 066 0986 077 013
  8 Hội chữ thập đỏ    
    Chủ tịch (Nguyễn Cầm Châu) 3925 370 0914 570 154
  9 Hội VH Nghệ thuật (Nguyễn Đình Hải)   0169 4589 370
  10 Hội Cựu giáo chức    
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ    
  1 GĐ TT Bồi dưỡng chính trị 3955 016
  2 Phó Giám đốc (Ngô Minh Hồng) 3955 000 0163 615 0888
  3 Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Hưng 0917 585 886
  4 Giàng viên: Lò Văn Lả 3955016 0166 755 9309
  5 Kế toán: Phạm Thị Linh 0164 869 8869

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN    
  1 Phó Chủ tịch (Lường Thị Liếng) 3925 399 0914 816 249
  2 Phó Chủ tịch (Nguyễn Thị Duyên) 3925 401 0912 401 198
  3 Phó Ban Pháp Chế (Lò Văn Phóng) 3820 825 0912 230 900
  4 Phó Ban KT-XH (Phạm Ngọc Hảo) 2210 948 097 687 5200
  5 Phó Ban Dân tộc (Lò Thị Thoóng) 3820 886 0915 168 901
  ỦY BAN NHÂN DÂN    
  1 Chủ tịch (Nguyễn Hữu Khởi) 3925 446 0912 035 505
  2 Phó Chủ tịch 3924 479 0913 373 042
  3 Phó Chủ tịch (Bùi Hải Bình) 3925 322 0912 445 086
  4 Phó Chủ tịch (Ngô Xuân Chinh)
  VĂN PHÒNG HĐND&UBND 3925 369 FAX: 3925 403
  1 Chánh Văn phòng (Nông Quang Thắng) 3924 845 0919 339 586
  091 531 7701
  2 Phó Văn phòng 3926 168 0915 257 676
  3 Phó Văn phòng (Lê Duy Hưng) 3820 818 0917 000 479
  4 Phó Văn phòng (Nguyễn Thế Vinh) 3924 900 016 8918 8182
  5 Cán bộ Tiếp Dân (Trần Văn Tới) 3925 605 0948 210 244
  6 Chuyên viên (Đặng Thị Thanh Huyền) 3820 578 0979 712 606
  7 CV Quản Trị Mạng (Lương Thị Phượng) 3925 561 0916 502 199
  8 CV (Chu Thanh Hà) 0169 801 5555
  9 Văn Thư (Trần Thị Hằng) 3925 369 0989 696 521
  10 Lưu trữ (Lường Thị Dung) 094 6267 988
  11 Kế toán VP  3820 819
  12 Thủ quỹ, NV Pvụ (Ng T Hồng Liên) 0164 2373 940
  13 CV Một cửa (Lương Phi Trường) 3925 875 0903 407 108
  14 CV Một cửa (Lý Thị Thu Giang) 0166 9459 714
  15 CV Một cửa (Đào Thị Tâm) 016 7606 0350
  16 Trần Quang Tùng   0917 389 699
  17 Lái xe (Lò Văn Dũng)   091 483 5215
  18 Lái xe (Lã Quốc Huy)   0915 540 168
  19 Bảo vệ (Quàng Văn Hương)   0934.519.735

  Thanh tra 3925 114  
  Chánh Thanh tra (Ng. Thị Thu Hường) 3820 292 0976 548 929
  Nguyễn Thị Thu Hà   0944 319 655
  Bùi Thị Nguyệt   097 225 1668
  Vũ Thị Minh Phương   098 412 6651
  Cà Văn Hươi    
  Bùi Thị Lý    
  Trần Ngọc Thành
  Phòng Nội vụ 3925 669  
  Trưởng phòng 3820 088 0912 748 278
  Phó phòng (Nguyễn Thị Nhung) 3820 929 01687 229 878
  CV  3925 669
  CV (Trần Bảo Nam)   01292 086 333
  CV (Lò Lâm Sung)   093 460 7198
  CV (Lò Thị Lan Anh)   091 564 6244
  VT-LT (Nguyễn Thị Ngọc Bích)  
  KT (Tòng Thị Kim)    
  Phòng Tư pháp 3927 097  
  Trưởng phòng (Lê Thị Hằng) 3820 909 0168 592 1168
  Lù Thị Phới    
  Trần Thị Dinh   091 548 5196
  Lò Thị Kim Thư   0125 916 8348
  Mùa A Nếnh    
  Phòng Lao động TB & XH 3925 366  
  Trưởng phòng (Trần Văn Bốn) 3925 425  0915361205 
  Phó phòng (Nguyễn Quang Khải) 3820 128  0976819628 
  Phạm T.Kim Hương (VT) 3925 366  0984577368 
  Nguyễn T.P Thảo (CV)  0935171919 
  Phạm Thị Huệ (CV)  0912946776 
  Phạm Châu Anh KT) 3925426  01674700458 
  Đặng Thị Mai Linh (CV)  0917955699 
  Trần Thị Hà Thu (KT)  0919732098 
  Phòng NN&PTNT                    3924 467  
  Trưởng phòng  3 925 189
  Phó phòng  3820 579
  Phó phòng 3820 575
  Nguyễn Thị Mai  3925 315 0168 597 6077
  Lê Đức Hoàng 0915 909 186
  Tòng Văn Thuận 0166 443 9579
  Hoàng Kim Dung 098 994 6548
  Lê Xuân Trọng 3924 467 0982 925 315
  Phạm Thái Sơn 0976 29 6625
  Nguyễn Trung Hiếu (Kế toán) 3502 789 0166 535 6868
  Chuyên viên (Hồng) 0915 067 136
  Trạm Khuyến nông-Khuyến ngư 3927 679  
  Trưởng trạm (Đặng Thị Hồng ) 3927 679 01685 976 091
  Phó Trạm trưởng (Trần Gia Tuấn)   0974 887 999
       
  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3820 110  
  Trưởng phòng 3925 111
  Phó phòng 3924 084
  Huệ (kế toán) 3820 116
  Hoàng Văn Sơn   0945 964 078
  Hà Thị Phương 3820 110 0975 599 829
  Lò Văn Tún 0123 686 4848
  Lò Văn Nga 01262 0405 86
  Trần Ngọc Ninh 0169 486 8686
  Phòng Tài nguyên và MT     3820 143  
  Trưởng phòng (Lò văn Hạnh) 3924 359 0912 950 281
  Phó phòng (Nguyễn Trung Hiếu) 3820 821 0911 566 669
  Lò Văn Thơi    
  Nguyễn Ngọc Đăng 3820 143  
  Lê Đoàn Quỳnh Dương  
  Vũ Văn Hợp
  VP đăng ký quyền sử dụng đất 3925 359  
  Phó Giám đốc (Nguyễn Thị Huyền) 3820 920 0916 157 044
  Phó Giám đốc  3820 108
  Vũ Đức Duy    
  Lò Văn Thêm    
  Phạm Diệu Linh    
  Tổ chức phát triển quỹ đất 3925 931  
  Giám đốc  (Nguyễn Đức Cương) 3820 111 0169 6886 488
  Phó Giám đốc (Trần Xuân Hoàn) 3820 222 0972 630 133
  Phòng Tài chính Kế hoạch 3925 363  
  Trưởng phòng (Nguyễn Thị Sơn) 3925859 0914 835 488
  Phó phòng (Và A Dua) 3925 367 0919 396 220
  0947 428 744
  Phó phòng (Vũ Thị Hạnh) 3925 115 01686 7777 04
  Lò Văn Cương 3820 585
  Phượng
  Phạm Phú Thụy
  Thúy
  Phòng Dân tộc 3820 576  
  Trưởng phòng ( Lò Văn Bình ) 3820 567 0904 011 959
  Phó phòng (Nguyễn Thanh Tùng) 3820 102 0912 368 246
  Ban QLDA 3927 217  
  Giám đốc  (Vũ Việt Cường) 3926 259 0912 600 933
  Phó Giám đốc (Đào Ngọc Cảnh) 3820 124 0903 283 949
  Phó Giám đốc  (Chu Đình Hùng) 3820 123 0947 901 818
  Hoa 3820 125
  Ngọc
  Phòng Y tế  3953 981  
  Phó phòng (Lò Văn Duẩn) 3953 980 01698 629 515
  Chuyên môn (Lò Công Sơn) 3953 981 0122 720 7748
  Lò Huy Đạt (Kế toán) 0945 537 593
  Phòng Giáo dục và ĐT 3820 333 Fax 3820333
  Trưởng phòng ( Nguyễn Đức Cường) 3926125 0912 745 427
  Phó phòng (Đặng Quang Huy) 3820 269 0915 305 269
  Phó phòng (Hoàng Hữu Chình) 3925 663 0949 412 771
  Phó phòng (Đặng Thị Ngọc Hà) 3926 540 0983 508 162
  0916 947 492
  Giang    
  Nam    
  Tùng    
  Chinh
  Phòng Văn hóa và Thông tin 3820 580  
  Trưởng phòng (Phạm Minh Châu) 3925 889 0912 600 877
  Phó phòng 
  Nguyễn Văn Sơn   0913 486 176
  Nguyễn Đình Chiến    0915 350 815
  Vũ Thị Lựu (Văn Thư)   094 804 5399
  Lò Thị Phanh
  Nguyễn Hoài Nam
  Chuyên môn (Tuân)   0943 000 849
  Đài truyền thanh - TH    
  Trưởng Đài (Nguyễn Xuân Thuận) 3925 190 0975605232
  Phó Đài (Lưu Hồng Sinh) 3925 190 0977 132 444
   
  Nhà khách huyện 3925 371  
  Chủ nhiệm (Lò Thị Loan) 3924 170 0912.732.416
       
       
  Trung tâm Y tế huyện 3953 767 Fax 3953 222
  Giám đốc (Cà Văn Nội) 3953 222 0912 381 921
  Phó Giám đốc (Hoàng Chướng) 3953 764 0912.288.639
       
  Chi Cục thuế huyện 3925 112  
  Chi Cục trưởng (Nguyễn Ngọc Thạch) 3925 314 0982 505 299
  Phó CC trưởng (Đặng Đức Cương) 3924 130 0912 524 053
  Phó Chi Cục trưởng (Lò Thị An) 3820 596 0945 044 858
  Sao    
  Chi Cục Thống kê huyện    
  Chi Cục Trưởng (Phạm Văn Thành) 3820 577 0912 092 416
  Chi cục thi hành án dân sự    
  Chi Cục Trưởng (Nông Thị Thủy)    
  Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện 3925 324  
  Giám đốc (Trần Thị Thiện) 3925 324 0946 596 240
  Bảo hiểm xã hội huyện    
  Hùng  
  Phó Giám đốc ( Nguyễn Như Ngọc ) 3 953 990  
  Toàn   0945 379 478
  Viện KSND huyện 3925 668  
  Viện trưởng (Phan Anh Tuấn) 3925 157 0904 512 899
  Phó Viện trưởng (Hứa Ngọc Thông) 3820 086  
  Phó Viện trưởng (Nguyễn Thị Lý) 3924 425 0916 062 396
   Tòa án nhân dân huyện 3925 191  
  Chánh án (Nguyễn Văn Duy) 3924 017 0915 485 673
  Phó Chánh án (Nguyễn Mạnh Huấn) 3924 832 0915 511 813
  Phó Chánh án (Trần Thị Thương Huyền) 3924 566 0902 100 696
  0915 438 597
  Công an huyện 3924 090  
  Trưởng CA huyện (Nguyễn Đình Du) 3924 656 0913 078 202
  Phó trưởng Công an (Chang A Khày) 3927 555 0988 946 999
  Phó trưởng Công an (Nguyễn Thế Bộ) 3820 789 0973 769 060
  Phó trưởng CA (Nguyễn Hữu Thái) 3924 163 0912 311 586
  Phó trưởng CA (Lường Văn Cường) 3927 708 0982 061 389
  Đội GTTT 3924 933  
  Đội An ninh 3926 255  
  Đội CSPCTP Ma tuý 3926 257  
  Đội Hình sự 3927 558  
  Đội Kinh tế 3926 254  
  Văn phòng (Tuấn) 3924 090 0973 721 837
  0126 201 6423
  Ban CHQS huyện 3953 760  
  Chỉ huy trưởng (Lương Tiểu Thuyết)   0989 696 712
  Tham mưu trưởng (Ng Xuân Hải)   0984 284 939
  Phó Chỉ huy trưởng (Ng Nhật Tân)   0120 5429 486
  Chính trị viên    
  Chính trị viên phó    
  Hạt kiểm lâm huyện 3953 777  
  Hạt Trưởng (Ng Cương Quyết) 3953 299 0914 606 728
  Hạt phó (Quàng Văn Phanh)   0123 918 0810
  Hạt phó (Tô Quang Huyên) 3953 761 0903 405 163
  0975 082 010
  Trần Văn Hoàn (pháp chế)   0918 623 116
  Ng Thị Hiền (văn thư) 3953 777 0945 967 284
  Trạm Thú Y    
  Trưởng Trạm ( Trần Đình Tửu ) 3953 762 0914 582 124
  P. Trưởng trạm (Hoàng Minh Thắng) 3953 762 0123 8046 199
  Trạm Bảo bệ thực vật    
  Trưởng Trạm (Lò Quang Vinh) 3953 765 0916 924 157
  Phó trạm (Trần Sỹ Quân) 3953 290 0919 951 110
  Lò Minh Nhẫn   0915 624 342
  Lương T Phương Liễu   094 4444 189
  Phạm Thị Ngọc Hoa   0165 832 0944
  Lò Thị Thủy 0974 628 099
  Bưu điện    
   Giám đốc (Phan Việt Hoàng) 3926 136 0912 565 509
  TT viễn thông Điện Biên    
  Giám đốc Kĩ thuật    
  Giám đốc Bán hàng    
  Điện lực Điện Biên 2212 400  
  Giám đốc (Ô Ngoạn) 2212 478 0962 022 478
  NH BIDV chi nhánh Bản Phủ  3821 996  
  NH AGRIBANK chi nhánh huyện    
  Giám đốc   3924 226  
  Phó Giám đốc    
  NH chính sách XH huyện 3829 395  
  Giám đốc (Ngô Thanh Cường ) 3829 394 0912 748 231
  P. Giám đốc (Lường Văn Dinh) 3829 395 0914 548 915
  Kho bạc   3924 137  
       
       
  Đội QLTT số 3 3953 534  
  BQLR Mường Phăng 3501 796  
       
  Mai Lâm   0974 748 334
  BQL Rừng phòng hộ 3810 053 Fax: 3810 053
  Hà Lương Hồng   0914 638 458
  Phạm Thị Hải 3 810 053