• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Phòng, ban, đơn vị - Huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng tin: 02/10/2015 05:35:32 AM
 • STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại CQ

  Địa chỉ

  A

  B

  C

  D

  E

  I. Thường trực UBND huyện

   

  1

  Nguyễn Hữu Khởi

  Chủ tịch UBND huyện

  02303.925446

   

  2

  Hà Văn Phiêng

  Phó chủ tịch UBND huyện

  02303.924479

   

  3

  Phạm Văn Bách

  Phó chủ tịch UBND huyện

  02303.925322

   

  4

  Tống Minh Sáng

  Phó chủ tịch UBND huyện

  02303.830268

   

  II. Văn phòng huyện

   

  1

  Lò Văn Phóng

  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

  3924900

   

  2

  Nguyễn Ngọc Tuấn

  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

  3925561

   

  3

  Nguyễn Thị Huyền

  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

  3926168

   

  4

  Đặng Thị Thanh Huyền

  Chuyên viên

   

   

  5

  Nguyễn Cầm Châu

  Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

  3925370

   

  6

  Chào Anh Nguyên

  Chuyên viên

  3820578

   

  7

  Trần Thị Hằng

  Văn thư

  3925369

   

  8

  Lường Thị Dung

  Lưu trữ

   

   

  9

  Lương Thị Phượng

  Cv quản trị mạng

   

   

  10

  Chu Thanh Hà

  NV điện nước

   

   

  11

  Lù Thị Phới

  Cv một cửa

  3925605

   

  12

  Lương Phi Trường

  Cv một cửa

  3925875

   

  13

  Lý Thị Thu Giang

  Cv Một cửa

   

   

  14

  Đào Thị Tâm

  Cv Một cửa

   

   

  15

  Nguyễn Ngọc Hảo

  Kế toán

  2210948

   

  16

  Nguyễn Thị Hồng Liên

  NV Tạp vụ

   

   

  17

  Nguyễn Quang Tùng

  Lái xe

   

   

  18

  Lã Quốc Huy

  Lái xe

   

   

  19

  Lò Văn Dũng

  Lái xe

   

   

  II. Công an huyện

   

  1

  Nguyễn Đình Du

  Trưởng Công an huyện

  02303.924.656

   

  2

  Chang A Khày

  Phó trưởng Công an huyện

  02303.927.555

   

  3

  Nguyễn Thế Bộ

  Phó trưởng Công an huyện

  02303.820.789

   

  4

  Lường Văn Cường

  Phó trưởng Công an huyện

  02303.927.708

   

  5

  Nguyễn Hữu Thái

  Phó trưởng Công an huyện

  02303.924.163

   

  6

  Nguyễn Văn Dương

  Đội Trưởng

  02303.924.090

  Đội tổng hợp

  7

  Đỗ Ngọc Minh

  Đội Trưởng

  02303.926.257

  Đội điều tra tội phạm về ma túy

  8

  Phạm Khắc Thập

  Đội Trưởng

  02303.925.532

  Đội HTTP và THAHS

  9

  Lưu Minh Tuấn

  Đội Trưởng

  02303.927.558

  Đội Cảnh sát điều tra

  10

  Lê Xuân Chang

  Đội Trưởng

  02303.926.255

  Đội An ninh

  11

  Cà Văn Bình

  Đội Trưởng

  02303.926.254

  Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế

  12

  Trần Bá Thanh

  Đội Trưởng

  02303.925.163

  Đội CS QLHC về TTXH

  13

  Hoàng Văn Phấn

  Đội Trưởng

  02303.924.933

  Đội Giao thông

  14

  Lưu Quốc Thường

  Đội Trưởng

  02303.923.113

  Đồn Nà Tấu

  15

  Trần Đức Tuyến

  Đội Trưởng

  02303.924.613

  Đội XDPT và PTX về ANTT

  III. Viện kiểm sát

   

  1

  Phạm Anh Tuấn

  Viện trưởng

  02303.925.157

   

  2

  Hứa Ngọc Thông

  Phó Viện trưởng

  02303.820.086

   

  3

  Nguyễn Thị Lý

  Phó Viện trưởng

  02303.924.425

   

  4

  Tô Tuấn Dũng

   

  02303.820.559

   

  5

  Lò Thị Hòa Thu

   

   

   

  6

  Thiều Thị Thùy Dương

   

  02303.925.792

   

  7

  Nguyễn Khánh Vân

   

   

   

  8

  Lê Anh Xuân

   

   

   

  9

  Nhữ Thị Thanh Nhàn

   

   

   

  10

  Nông Quốc Hoàn

   

   

   

  11

  Phạm Khá

   

   

   

  12

  Nguyễn Thị Mai

   

   

   

  13

  Bùi Trọng Thắng

   

   

   

  14

  Phùng Cẩm Anh

   

   

   

  15

  Nguyễn Tiến Thành