• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Thành viên UBND
 • Thời gian đăng tin: 04/08/2016 02:48:54 PM
 • Thông tin về các đồng chí Thành viên UBND

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại

  1

  Nguyễn Đình Du

  Trưởng Công an huyện

  0230.3924 656 

  2

  Lương Tiểu Thuyết

  Chỉ huy trưởng BCH QS

  02303953770

   3

  Nông Quang Thắng

  Chánh Văn Phòng HĐND&UBND

  0230.3924 845

  4

  Lường Văn Tâm

  Trưởng phòng Nội vụ

  0230.3820 088 

  5

  Trần Văn Bốn

  Trưởng phòng LĐ TB&XH

  0230.3925 425

  6

  Nguyễn Thị Thu Hường

  Chánh Thanh tra

  0230.3820 292

  7

  Nguyễn Thị Sơn

  Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch

  0230.3925859

  8

  Nguyễn Đức Cường

  Trưởng phòng GD và ĐT

  0230.3926125 

  9

  Phạm Văn Kiên

  Trưởng phòng NN và PTNT

  0230.3925 189 

  10

  Phạm Minh Châu

  Trưởng phòng VH và TT

  0230.3925 889 

  11

  Lò Văn Bỉnh

  Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng

  0230.3820 567 

  12

  Lò Văn Hạnh

  Trưởng phòng TN&MT

  0230.3924 359 

  13

  Lê Thị Hằng

  Trưởng phòng Tư pháp

  0230.3820 909

  14

  Lò Văn Bình

  Trưởng phòng Dân tộc

  0230.3820 567