• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Thường trực
 • Thời gian đăng tin: 04/08/2016 09:56:44 AM
 • Thông tin về các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại

  1

  0230.3925 385

  2

  Lường Thị Liếng

  Phó Chủ tịch HĐND

  0230.3925 399

  3

  Nguyễn Thị Duyên

  Phó Chủ tịch HĐND

  0230.3925 401